Διεξαγωγή μαθήματος | “Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες” | Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Share This Post

Το μάθημα \”Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες\” ξεκινάει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και θα γίνεται κάθε Δευτέρα στις 15:15 – 18:00.

Το πρώτο μάθημα, τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WebEx. Τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση του μαθήματος μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα του μαθήματος της πλατφόρμας HELIOS: helios.ntua.gr/enrol/index.php?id=966

Θεωρείται πολύ σημαντική η παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας για τη διεξαγωγή του μαθήματος, καθώς και η προστασία της υγείας φοιτητών και διδασκόντων. Για το λόγο αυτό, θα επιχειρηθεί η μέγιστη δυνατή χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών της Σχολής για τις παραδόσεις, παράλληλα με τις επισκέψεις στο Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ως εκ τούτου, η 1η διάλεξη θα γίνει διαδικτυακά και περαιτέρω ενημέρωση θα υπάρξει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα την ημέρα της παράδοσης.

More To Explore