Εγκρίθηκαν οι ερευνητικές προτάσεις SPRINTER και LOLIPOP

PCRL logo

Share This Post

2 νέες ερευνητικές προτάσεις εγκρίθηκαν μέσα από το ανταγωνιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης της ΕΕ και θα ξεκινήσουν σύντομα υπό τον συντονισμό του PCRL. Μάλιστα και τα 2 πέτυχαν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία: 15/15!

Τα 2 έργα που θα ξεκινήσουν σύντομα είναι:

  1. SPRINTER: Low-coSt and energy-efficient hybrid Photonic integrated circuits for fibeR-optic, free-space optIcal and mmWave commuNication systems supporting Time critical networking in industrial EnviRonments
    SPRINTER will provide a set of low-cost, energy-efficient, and ultra-dynamic optical transceivers and an optical switching solution to cope with the diverse needs of the industrial networks and expedite their truly digital transformation.
  2. LOLIPOP: Lithium NiObate empowered siLIcon nitride Platform for fragmentation free OPeration in the visible and the NIR.

More To Explore

We use cookies to help you navigate efficiently and analyse our traffic. View more
Accept
Decline