Το ΕΦΕ στη βραδιά του ερευνητή του Πολυτεχνείου – Παρασκευή 29/9

Share This Post

\"photo

Το Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών συμμετέχει στη βραδιά του ερευνητή 2017, μια γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα που διοργανώνεται σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου.
Το Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών (ΕΦΕ) συμμετέχει στην έρευνα οπτο-ηλεκτρονικών διατάξεων, οπτικών κυκλωμάτων και συστημάτων έχοντας στενή συνεργασία με πρωτοπόρες ερευνητικές ομάδες και συνεργάτες στο βιομηχανικό κλάδο της φωτονικής τεχνολογίας μέσω ενός μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Στη βραδιά του ερευνητή θα παρουσιάσει στους ενδιαφερόμενους μία οπτική διάταξη στην οποία φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού (με χρήση laser στο ορατό φάσμα) η κυματοδήγηση του φωτός μέσω οπτικής ίνας και θα ενημερώσει για τα τρέχοντα ερευνητικά έργα της ομάδας.

More To Explore