Διαθέσιμη

Μελέτη και βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός οπτικού συστήματος μετάδοσης πληροφοριών με ασύρματες οπτικές και μικροκυματικές ζεύξεις μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης

Τίτλος: «Μελέτη και Βελτιστοποίηση της Απόδοσης ενός Οπτικού Συστήματος Μετάδοσης Πληροφοριών με Ασύρματες Οπτικές και Μικροκυματικές Ζεύξεις μέσω Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.» Το κύριο αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία ενός οπτικού συστήματος μετάδοσης πληροφοριών που συνδυάζει τρεις διαφορετικούς τρόπους μετάδοσης: μετάδοση στην ίνα, μετάδοση στον αέρα σε υψηλές mmWave συχνότητες και μετάδοση στον αέρα […]

Μελέτη και βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός οπτικού συστήματος μετάδοσης πληροφοριών με ασύρματες οπτικές και μικροκυματικές ζεύξεις μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης Read More »

Ανάπτυξη αλγορίθμου αντιστάθμισης/σταθεροποίησης της πόλωσης για εφάρμογη σε πρωτόκολλα κβαντικού διαμοιρασμού κλειδιού σε οπτική ίνα

Τίτλος: «Ανάπτυξη αλγορίθμου αντιστάθμισης/σταθεροποίησης της πόλωσης για εφάρμογη σε πρωτόκολλα κβαντικού διαμοιρασμού κλειδιού σε οπτική ίνα» (Algorithm development for compensation of polarization drift for fiber-based polarization-encoding QKD systems) Οι εξελίξεις στην κβαντική τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών έχουν ανοίξει το δρόμο για μια νέα εποχή εξαιρετικά γρήγορων και ασφαλών δικτύων. Καθώς η έννοια της κβαντικής υπεροχής

Ανάπτυξη αλγορίθμου αντιστάθμισης/σταθεροποίησης της πόλωσης για εφάρμογη σε πρωτόκολλα κβαντικού διαμοιρασμού κλειδιού σε οπτική ίνα Read More »