Διπλωματικές Εργασίες

Μελέτη και χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αντιστάθμιση μη γραμμικών φαινομένων του σήματος σε σύγχρονα συστήματα μετάδοσης

Τίτλος: «Μελέτη και χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αντιστάθμιση μη γραμμικών φαινομένων του σήματος σε σύγχρονα συστήματα μετάδοσης» Η μαζική εμφάνιση τεχνολογιών όπως το cloud computing, το Internet of Things (IoT) και το 6G, ωθούν τα επόμενης γενιάς οπτικά δίκτυα να υποστηρίζουν όλο και υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων ενώ απαιτούν χαμηλή καθυστέρηση με σκοπό […]

Μελέτη και χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αντιστάθμιση μη γραμμικών φαινομένων του σήματος σε σύγχρονα συστήματα μετάδοσης Read More »

Πρακτικές υλοποιήσεις για Quantum Key Distribution (QKD) συστήματα σε εφαρμογές οπτικών δικτύων πρόσβασης (Optical Access Networks)

Τίτλος: “Πρακτικές υλοποιήσεις για Quantum Key Distribution (QKD) συστήματα σε εφαρμογές οπτικών δικτύων πρόσβασης (Optical Access Networks)” Ερευνητική περιοχή: Στην εποχή του Κβαντικού Υπολογιστή (Quantum Computer – QC), οι κίνδυνοι για τις υποδομές κρυπτασφάλειας στα συστήματα επικοινωνιών έχουν ωθήσει την αναζήτηση λύσεων σε κρυπτοσυστήματα ανθεκτικά στις επιθέσεις του QC (Post Quantum Cryptography – PQC) και στην αξιοποίηση της Κβαντικής Κρυπτογραφίας (QKD).

Πρακτικές υλοποιήσεις για Quantum Key Distribution (QKD) συστήματα σε εφαρμογές οπτικών δικτύων πρόσβασης (Optical Access Networks) Read More »

Μελέτη και προσομοίωση οπτικού πομπού και δέκτη με ενεργό έλεγχο φάσης και πόλωσης, για χρήση σε οπτικά μητροπολιτικά δίκτυα

Τίτλος: “Μελέτη και προσομοίωση οπτικού πομπού και δέκτη με ενεργό έλεγχο φάσης και πόλωσης, για χρήση σε οπτικά μητροπολιτικά δίκτυα” Τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επιβαρύνονται σημαντικά στην προσπάθεια να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που επιβάλλουν μια σειρά από νέες υπηρεσίες και εφαρμογές όπως οι εφαρμογές νέφους (cloud), τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Μελέτη και προσομοίωση οπτικού πομπού και δέκτη με ενεργό έλεγχο φάσης και πόλωσης, για χρήση σε οπτικά μητροπολιτικά δίκτυα Read More »

Quantum Key Distribution (QKD) over terrestrial FSO systems for Secured, Low-Latency Beyond-5G Networks

Τίτλος: Quantum Key Distribution (QKD) over terrestrial FSO systems for Secured, Low-Latency Beyond-5G Networks Ερευνητική περιοχή: Η μετάβαση στα δίκτυα του μέλλοντος, στην μετά-5G εποχή, προϋποθέτει την αξιοποίηση τεχνολογιών επίγειας ασύρματης οπτικής μετάδοσης σε τομείς του δικτύου που βρίσκονται όλο και πιο κοντά στο χρήστη. Η αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των

Quantum Key Distribution (QKD) over terrestrial FSO systems for Secured, Low-Latency Beyond-5G Networks Read More »

Μελέτη και χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για την αντιμετώπιση της μη γραμμικής παραμόρφωσης του σήματος σε A-RoF συστήματα μετάδοσης, για 5G αρχιτεκτονικές

Τίτλος: «Μελέτη και χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για την αντιμετώπιση της μη γραμμικής παραμόρφωσης του σήματος σε A-RoF συστήματα μετάδοσης, για 5G αρχιτεκτονικές» Καθώς μια σειρά νέων τεχνολογιών, όπως η επαυξημένη/εικονική πραγματικότητα (AR/VR) και το Internet of things (ΙοΤ) αποκτά όλο και περισσότερη δημοτικότητα, το πλήθος των συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο και η

Μελέτη και χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για την αντιμετώπιση της μη γραμμικής παραμόρφωσης του σήματος σε A-RoF συστήματα μετάδοσης, για 5G αρχιτεκτονικές Read More »

Μελέτη και προσομοίωση οπτικής διάταξης, για υλοποίηση οπτικής διεπαφής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κατασκευασμένων σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου

Τίτλος: «Μελέτη και προσομοίωση οπτικής διάταξης, για υλοποίηση οπτικής διεπαφής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κατασκευασμένων σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου» Ερευνητικό πεδίο διπλωματικής εργασίας Η τεχνολογία φωτονικής ολοκλήρωσης πυριτίου σε πλατφόρμα SOI, θα επιτρέψει την υλοποίηση φωτονικών διατάξεων για χρήση σε αισθητήρες νέας γενιάς. Η μεγάλη πυκνότητα ολοκλήρωσης, η χαμηλή κατανάλωση ισχύος, και το χαμηλό κόστος κατασκευής, καθιστά την

Μελέτη και προσομοίωση οπτικής διάταξης, για υλοποίηση οπτικής διεπαφής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κατασκευασμένων σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου Read More »

Μελέτη και προσομοίωση ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων επαναρυθμιζόμενων πολυπλεκτών WDM

Τίτλος: “Μελέτη και προσομοίωση ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων επαναρυθμιζόμενων πολυπλεκτών WDM” Καθώς ο όγκος των δεδομένων που μεταδίδεται καθημερινά αυξάνει όλο και περισσότερο και το κομμάτι της κίνησης που μεταφέρεται από/προς κινητές συσκευές μεγαλώνει, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη τα ευρυζωνικά δίκτυα του μέλλοντος πέμπτης γενιάς (5G) να υποστηρίζουν μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης, Η μετάβαση σε φασματικές ζώνες

Μελέτη και προσομοίωση ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων επαναρυθμιζόμενων πολυπλεκτών WDM Read More »

Μελέτη και προσομοίωση ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων για την δημιουργία συστοιχιών οπτικών κεραιών (Optical Phased Arrays)

Τίτλος: “Μελέτη και προσομοίωση ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων για την δημιουργία συστοιχιών οπτικών κεραιών (Optical Phased Arrays)“ Η ανάγκη για τον δυναμικό έλεγχο της κατεύθυνσης μιας οπτικής δέσμης Laser είναι παρούσα τόσο σε ασύρματες οπτικές ζεύξεις point-to-point, όπου ο πομπός του συστήματος πρέπει να στοχεύει τον δέκτη, όσο και σε συστήματα οπτικών αισθητήρων, όπου η δέσμη Laser πρέπει να σαρώνει

Μελέτη και προσομοίωση ολοκληρωμένων οπτικών διατάξεων για την δημιουργία συστοιχιών οπτικών κεραιών (Optical Phased Arrays) Read More »